FILMELY 🦋: [[GOT Trò chơi Vương quyền] Dự đoán Phần 8 | Clip A

Sep 1, 2017

[[GOT Trò chơi Vương quyền] Dự đoán Phần 8 | Clip A

Theo các nguồn tin từ HBO, kịch bản cho Phần 8 – Phần cuối
cùng của Trò chơi Vương quyền đã hoàn thành, tuy nhiên thời gian quay phim sẽ
kéo dài hơn và phải tận dụng triệt để thời điểm mùa đông năm 2018.

Dự kiến việc quay phim sẽ bắt đầu vào tháng 10/2017 và hoàn
thành vào tháng 8/2018, sau đó còn mất 4-5 tháng để xử lý hậu kỳ. Do vậy, nhiều
khả năng Phần 8 sẽ được trình chiếu vào khoảng tháng 1-2 năm 2019.


Trong thời gian chờ đợi những rò rỉ kịch bản, chúng ta hãy dựa
trên những phát ngôn của các diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất để lờ mờ
đoán về những gì sẽ xảy ra nhé!
TRENDING