FILMELY🦋: Nụ hôn đầu đời dành cho Robot Sophia là đến từ … cầu thủ Cristiano Ronaldo

Mar 27, 2018

Nụ hôn đầu đời dành cho Robot Sophia là đến từ … cầu thủ Cristiano Ronaldo

Nụ hôn đầu  đời dành cho Robot Sophia là đến từ … cầu thủ Cristiano Ronaldo
The first kiss ever for Robot Sophia comes from    Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo and Robot Sophia was filming a commercial for Portuguese telecoms firm MEO.

Cristiano Ronaldo và Robot Sophia cùng tham gia đóng một đoạn phim quảng cáo cho Công ty Viễn thông MEO của Bồ Đào Nha.


Yes you are Cristiano Ronaldo –  the football player with most fans in the world.
Vâng, anh chính là Cristiano Ronaldo  - cầu thủ bóng đá có lượng fan đông đảo nhất trên thế giới.

Yes it’s me.
Vâng, đó chính là tôi.

You’ve won five Ballons d’Or, two FIFA awards and scored 636 goals.
Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng Châu Âu, 2 danh hiệu FIFA và đã ghi 636 bàn thắng.

Ronaldo: You are well-informed / Cô biết được nhiều thông tin nhỉ?
Sophia: I’m very intelligent! / Tôi rất thông minh mà!

Will you laugh at the way she imitated Ronaldo’s  famous goal-scoring shout?
Và cách Sophia bắt chước tiếng hú ăn mừng lúc ghi bàn của Ronaldo …

Ronaldo: So please yell like this … / Thế thì cô thử hét lên như thế này nhé!

And the advertisement was followed by the first kiss ever for Sophia.
Và sau phần quảng cáo là nụ hôn đầu tiên Robot Sophia nhận được …

⚓ TRENDING