Apr 19, 2018

Chia tay Oliver, Timothee Chalamet làm trai hư buôn cỏ trong NHỮNG ĐÊM HÈ NÓNG BỎNG


Giới thiệu Bộ phim mới mà Nam diễn viên được đề cử Oscar Timothee Chalamet tham gia: NHỮNG ĐÊM HÈ NÓNG BỎNG (Hot Summer Nights).


⚓ TRENDING