FILMELY🦋: Trò chơi Vương quyền Phần cuối sẽ được khởi chiếu vào mùa xuân 2019

Nov 14, 2018

Trò chơi Vương quyền Phần cuối sẽ được khởi chiếu vào mùa xuân 2019


HBO vừa đăng đoạn teaser trên Twitter, công bố ngày bắt đầu lên sóng của Bộ phim Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) Phần 8 cũng là Phần cuối.


  • Every battle. /Mỗi cuộc chiến
  • Every betrayal. / Mỗi phản trắc
  • Every risk. / Mỗi nguy cơ
  • Every fight. / Mỗi trận đấu 
  • Every sacrifice. / Mỗi hi sinh
  • Every oath. / Mỗi thề nguyền
  • Every death. / Mỗi cái chết

Sẽ cùng tụ hội tại #GameofThrones vào tháng 4/2019.

Rồng Viserion nay của Dạ Vương là Xác sống hay Bóng trắng (Trò chơi Vương quyền)?

Cảnh đầu tiên hé lộ của Trò chơi Vương quyền Phần 8: Sansa chào đón Jon trong lạnh lùng

Trò chơi Vương quyền kết thúc ghi hình, Tiền truyện “Đêm trường” khởi động

⚓ TRENDING