Nov 13, 2017

Donald Trump tại APEC: An ninh Kinh tế chính là An ninh Quốc gia (Vietsub)

An ninh Kinh tế chính là An ninh Quốc gia


Chính vì lý do đó, chúng tôi đang tái tập
trung vào những nỗ lực phát triển hiện hữu của mình.
Chúng tôi đang kêu gọi Ngân hàng Thế giới
(WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hướng nỗ lực của họ vào đầu tư cơ sở hạ
tầng chất lượng cao
… để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện phần trách nhiệm của
mình.
Chúng tôi cam kết cải cách các tổ chức tài
chính phục vụ phát triển của Hoa Kỳ …
… sao cho họ có thể hỗ trợ tốt hơn các hoạt
động đầu tư vào khu vực tư nhân tại các nền kinh tế của quý vị  …
… và tạo ra giải pháp mạnh mẽ, thay thế cho
những sáng kiến do các nhà nước định hướng nhưng kèm theo theo đó là nhiều ràng
buộc.
Trong những năm qua, Hoa Kỳ đã đã nhiều lần
bị đánh động rằng “an ninh kinh tế không chỉ  đơn thuần liên quan đến an ninh quốc gia”.
… MÀ, AN NINH KINH TẾ CHÍNH LÀ AN NINH QUỐC
GIA.
ĐÂY LÀ ĐIỀU SỐNG CÒN.
… cho sức mạnh của đất nước chúng tôi.
Chúng tôi cũng hiểu rằng, chúng tôi sẽ không
đạt được sự thịnh vượng dài lâu …
…  nếu
chúng tôi không chịu đối mặt với những mối đe dọa to lớn về an ninh, chủ quyền
và sự ổn định mà thế giới của chúng ta nay đang bị thách thức.
Đầu tuần này, tôi đã có bài phát biểu trước
Quốc hội Hàn Quốc tại Seoul …
… tôi đã hối thúc các quốc gia có trách nhiệm
cùng đoàn kết và tuyên bố rằng …
…  mỗi
bước đi mà Triều Tiên (Bắc Hàn) tiến hành để sở hữu thêm vũ khí cũng chính mỗi
bước đi đẩy họ vào vòng nguy hiểm ngày càng lớn.
Tương lai của khu vực này và của các dân tộc
đẹp đẽ này …
… không thể trở thành con tin trước những ảo
tưởng điên rồ về xâm lược vũ lực và đe dọa hạt nhật của một tên độc tài.
Ngoài ra, chúng ta cần giữ vững các nguyên tắc
đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta …
… bao gồm, sự tôn trọng pháp quyền …
… quyền cá nhân, tự do hàng hải và hàng
không, bao gồm những tuyến đường biển mở.


Ba nguyên tắc này cùng nhiều nguyên tắc khác
giúp tạo dựng sự ổn định, xây dựng niềm tin, an ninh và thịnh vượng cho các quốc
gia có cùng chí hướng. ⚓ TRENDING