Dec 10, 2017

Xếp hạng Alexa của BANGGODOFSUN BLOGSPOT

Với xuất phát điểm là một Blog miễn phí hướng dẫn cho anh em trong Bang Kiếm Thế về game và Plugin, nay banggodofsun blogspot đã có thứ hạng trên hệ thống uy tín Alexa. Hiện Blog đang xếp hạng thứ 8 triệu trên toàn thế giới, và hạng 75.000 tại Việt Nam. 🤗🤗🤗🤗🤗

⚓ TRENDING