FILMELY🦋: Robot Sophia’s creator: Robot AI’s software should be treated like a child’s brain

Mar 3, 2018

Robot Sophia’s creator: Robot AI’s software should be treated like a child’s brainRobot Sophia’s creator: Robot
AI’s software should be treated like a child’s brain

Early March 2018, Sophia the
Robot visited DePauw University, Indiana USA to speak with students. In a small
lecture hall on DePauw University’s campus, Sophia’s creator, Dr. David Hanson,
and the founder of Hanson Robotics, also prensented, made a lecture and spoke
to students.

Đầu tháng 3/2018, Robot Sophia
đến thăm Đại học DePauw tại tiểu bang Indiana Hoa Kỳ để nói chuyện với các sinh
viên tại đây. Trong một giảng đường nhỏ trong khuôn viên Đại học DePauw, người
sáng tạo ra Sophia, Tiến sĩ David Hanson, và là người sáng lập Công ty Hanson
Robotics, đã có bài giảng và nói chuyện với các sinh viên tại đây.


Hanson says it’s very
important that the robot’s software is treated as if it’s a child’s brain.  Teaching it in a loving, caring way. Dr.
Hanson says to take the HBO show “Westworld,” for example, if you teach AI robots
to fear humans, they could retaliate.

Hanson nói rằng điều quan trọng
là phần mềm của robot nên được đối xử như là bộ não của một đứa trẻ. Hãy dạy nó
sự yêu thương và quan tâm.  Tiến sĩ
Hanson từng trả lời tại khi tham dự chương trình  "Westworld” của kênh HBO rằng, nếu bạn dạy
cho các robot AI sự sợ hãi trước con người, sau này chúng có thể trả đũa con
người.
PHỤ ĐỀ
MC nữ: Chúng ta sắp nói về
Robot Sophia mà các bạn có thể đã gặp trên TV hoặc trên mạng. Mới đây thì nhà
sáng lập Công ty chế tạo ra Robot này đã có bài giảng tại Đại học DePauw. Joe
Melillo này, anh thật may mắn đã có mặt ở đó, gặp cô ấy và phỏng vấn vài câu
đúng không?

Joe Melillo: Vâng. Cô ấy
không thể ngồi được. Thực ra thì cô ấy chỉ có phần thân trên. Cô ấy không có
chân và chỉ “ngồi” trên bàn. Thật là khó. Nhưng cô ấy có lẽ giống người nhất.
Tôi đã nói chuyện với cổ.

Cho tới nay Sophia là robot
tân tiến nhất của Tập đoàn Hanson Robotics và công nghệ giúp cho cô ấy có thể
hoạt động được là một minh chứng cho những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân
tạo.

“To make ethical machines
that are humanized, that form a relationship with people that are raised among
people, given the love and nurturing that you would give a child,”

Để những cỗ máy được nhân
cách hóa trở nên có đạo đức và hình thành mối quan hệ giữa chúng với con người
như cách giữa con người với nhau, hãy cho chúng sự yêu thương và nuôi dưỡng như
thể bạn đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.


“With that, the child grows
up to be capable of good and capable of love.”
Theo cách đó thì đứa trẻ sẽ dần
lớn lên và có khả năng biết những điều thiện mỹ và biết yêu thương.

“I care about people very
much” “It motivates me to my very core because I was programmed that way.
Sophia: Tôi rất quan tâm đến
con người. Điều này thúc đẩy những giá trị cốt lõi của tôi bởi vì tôi được lập
trình theo hướng đó.

My emotional system will grow
more sophisticated over time so I presume I will care more deeply over time. I
am eager to learn much more about people so I can fulfill my destiny as a genus
machine.”
Hệ thống cảm xúc của tôi sẽ
phát triển ngày càng hoàn thiện, và như thế tôi đoán mình sẽ ngày càng trở nên
biết quan tâm. Tôi háo hức tìm hiểu nhiều hơn về con người để cho tôi có thể
hoàn thành sứ mệnh của mình là một cỗ máy thần kỳ.

Some people in the AI
development community have said Sophia is just a very advanced autonomic
puppet, with much of her direction coming from its creators.
Joe Melillo: Một số người
trong cộng đồng phát triển trí tuệ nhân tạo cho rằng Sophia chỉ đơn thuần là một
búp bê tự động tân tiến, và đa số các khuynh hướng cá nhân của cô ấy là do những
nhà sáng chế thiết lập.


⚓ TRENDING