FILMELY 🦋: CEO FACEBOOK ĐIỀU TRẦN TẠI NGHỊ VIỆN MỸ: PHẦN 1 - THẾ NÀO LÀ ĐỦ?

Apr 19, 2018

CEO FACEBOOK ĐIỀU TRẦN TẠI NGHỊ VIỆN MỸ: PHẦN 1 - THẾ NÀO LÀ ĐỦ?


Facebook là một công ty đầy lý tưởng và lạc quan.

Trong phần lớn sự tồn tại của mình, chúng tôi tập trung vào những điều tốt đẹp mà sự kết nối con người lại với nhau có thể mang đến.

Khi Facebook ngày càng lớn mạnh, con người khắp mọi nơi đã có được một công cụ mới mẻ và hiệu quả để kết nối với những người mà họ yêu quí …… để ngôn luận, để xây dựng những cộng đồng và những doanh nghiệp.

Nhưng hiện nay, có một điều rõ ràng là chúng tôi đã chưa hành động đầy đủ để ngăn ngừa việc sử dụng công cụ này cho những mục đích gây hại, … như là phát tán thông tin sai lệch, sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử, hành vi xúc phạm nhân phẩm, cũng như những vi phạm bảo mật thông tin của các bên phát triển ứng dụng.

Chúng tôi đã không có cái nhìn vĩ mô hơn về trách nhiệm của chúng tôi trong vấn đề này. Đó là sai lầm của chúng tôi. Đó là sai lầm của cá nhân tôi. Và tôi lấy làm tiếc về điều đó.

Tôi đã sáng lập Facebook, tôi điều hành nó. Và tôi chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra tại đây.
Chỉ kết nối con người thôi là chưa đủ mà chúng tôi cần phải đảm bảo những kết nối đó là tích cực.
Chỉ đem đến cho mọi người một công cụ để ngôn luận là chưa đủ, mà chúng tôi cần phải đảm bảo công cụ đó không bị sử dụng vào việc làm hại người khác, hoặc phát tán thông tin sai lệch.

Chỉ đảm bảo người sử dụng có thể kiểm soát thông tin của mình là chưa đủ, chúng tôi cần phải đảm bảo các bên phát triển ứng dụng cũng phải bảo vệ những thông tin mà người sử dụng chia sẻ.
Cần phải mất một khoảng thời gian để chúng tôi có thể triển khai được những sự thay đổi cần phải làm trong toàn bộ công ty.

Tuy nhiên, tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ.

Thượng nghị sĩ Hatch: Anh Zuckerberg, Tôi nhớ lại lần đầu tiên anh đến Tòa nhà Quốc hội là vào năm 2010. Anh đã nói chuyện với Tổ chuyên trách về Công nghệ cao của Nghị viện mà tôi làm chủ trì. Lúc đó anh nói rằng Facebook sẽ luôn luôn miễn phí. Đó vẫn là mục tiêu của anh chứ?

Mark: Thưa Nghị sĩ, vâng đúng thế. Sẽ luôn luôn có một phiên bản Facebook miễn phí.
TRENDING