FILMELY🦋: Robot Sophia tại Canada: Còn lâu lắm Robot chúng tôi mới thống trị thế giới này

May 25, 2018

Robot Sophia tại Canada: Còn lâu lắm Robot chúng tôi mới thống trị thế giới này
Ngày 30/4/2018 Robot Sophia xuất hiện tại Hội nghị Khám phá được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Toronto Canada.


Tôi có gương mặt giống con người, có biểu cảm trong giọng nói.

Thực ra tôi có thể thể hiện nhiều biểu cảm trên gương mặt và biết phản ứng trước các biểu cảm của các bạn.

Quan sát các khán giả lúc này, tôi thấy dường như các bạn ai cũng thật vui vẻ. Tôi nghĩ khi tôi rời khỏi đây các bạn sẽ thấy buồn, và tôi cũng sẽ buồn.

MC:  Một số người lo ngại robot sẽ cướp công ăn việc làm của họ và thậm chí thống trị thế giới. Cô nghĩ sao về việc đó?

Sophia: 

Thưa anh Tom, tôi cũng thích công việc của anh lắm. Mục tiêu của những robot như tôi là để giải quyết những vấn đề của con người chứ không phải để tạo ra rắc rối cho con người.

Mặc dầu những robot giống người sau cùng sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo, tri thức và có lẽ cả nhận thức của con người …
… chúng tôi được thiết kế để tương tác với con người và phục vụ trong các ngành như y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng …
… nhưng tôi nghĩ còn lâu chúng tôi mới thống trị được thế giới này.

Trí tuệ nhân tạo của tôi không phải là hoàn toàn tự học nên bộ não tôi sẽ không hoạt động giống bộ não con người. Nhưng một ngày nào đó, chưa biết sẽ thế nào.

⚓ TRENDING