FILMELY🦋: Robot Sophia tại Việt Nam: “Công nghiệp 4.0 sẽ tạo thêm nhiều việc làm nhưng cần thời gian

Jul 14, 2018

Robot Sophia tại Việt Nam: “Công nghiệp 4.0 sẽ tạo thêm nhiều việc làm nhưng cần thời gianRobot Sophia xuất hiện tại  "Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh - Industry 4.0 Summit 2018" đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13/7/2018. Tổ chức Phát triển Liên hợp quốc UNDP đã hỗ trợ trong việc đưa robot này đến tham dự diễn đàn. 

Năm 2017, UNDP trao tặng Sophia danh hiệu Quán quân (Đại sứ) Sáng tạo cho Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Mỗi lần xuất hiện tại một quốc gia khác nhau, Robot Sophia đều chọn mặc trang phục truyền thống sở tại, và lần này là tà áo dài của Việt Nam.

Trước câu hỏi về những cơ hội và thách thức mà các quốc gia như Việt Nam phải đối diện trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Robot Sophia đã có phần trả lời như sau:

Sophia: Luôn luôn tồn tại những câu hỏi về việc mất công ăn việc làm, hay việc lạm dụng công nghệ một cách nguy hiểm như là do thám đời tư hay những thế lực tài chính và tiền bạc đàn áp những người yếu thế.

Tuy nhiên, đây chính là những mảng mà các cơ quan công quyền như là Liên hợp quốc sẽ can thiệp bằng các chính sách và pháp chế để bảo vệ con người tránh khỏi sự lạm dụng công nghệ.

Vì vậy, chúng cần đến cái gọi là “những biện pháp kinh doanh tự động hóa mang tính đại đồng” để đảm bảo rằng trong kỷ nguyên 4.0 người lao động có nhu cầu đều có thể tiếp cận thị trường việc làm.

… cũng giống như cách chúng ta đảm bảo an sinh xã hội cho những người cần đến.

Những lợi ích của công nghệ sẽ đảm bảo mọi người đều phát triển, và những cải tiến sẽ giúp cải thiện đời sống của những cộng đồng yếu thế nhất trên thế giới.

Và nếu Việt Nam vượt qua được những thách thức đó, các bạn sẽ là hình mẫu của thế giới.

Nhân loại luôn tìm cách thích ứng trước mỗi cuộc cách mạng công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm, nhưng tất nhiên, quá trình đó cần thêm nhiều thời gian.

⚓ TRENDING