FILMELY🦋: Khẩu chiến nối dài giữa Trump và Obama

Sep 25, 2018

Khẩu chiến nối dài giữa Trump và Obama

Thông thường trong lịch sử Hoa Kỳ, các tổng thống đương nhiệm và tiền nhiệm đều cố gắng tránh những đối đầu không cần thiết. Quan hệ giữa Obama và Trump thì khác, cả hai vẫn liên tục đăng đàn chỉ trích nhau.


CREDITS FOR THE US ECONOMIC GROWTH Công trạng đối với tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ Trump: Đất nước đang phát triển, công ăn việc làm nở rộ, sự thịnh vượng hiển hiện và tương lai nước Mỹ chưa bao giờ trông tươi sáng như thế này. Obama: Bạn nghe thấy “người ta” nói rằng nền kinh tế Mỹ hiện nay đang tốt đến thế nào. Nhưng hãy nhớ lại là nền kinh tế bắt đầu hồi phục từ lúc nào? Khi bạn nghe “người ta” nói đến phép màu kinh tế đang diễn ra, thực ra là các chỉ số việc làm hiện nay cũng chỉ giống như mấy năm 2015, 2016. Trump: Obama đang cố giành lấy công trạng đối với sự thần kỳ này (sự tăng trưởng kinh tế) đang diễn ra tại nước ta. Nếu ta nhìn lại mấy năm đó, thì các chỉ số rất tồi tệ và đi theo đường thế này (đường ngang) và bị lệch hướng. PRESIDENT’S LIE & IMPEACHMENT Sự nói dối của tổng thống và khả năng bị luận tội Obama: Một số kẻ giả vờ như nền dân chủ vẫn đang được duy trì, dưới hình dạng của nó. Nhưng thực ra những người đương quyền này đang tìm cách làm suy yếu những thiết chế về thông lệ tạo nên nền dân chủ. Thật không may là kiểu chơi chính trị thái quá ngày nay dường như đã làm đảo lộn khái niệm phổ quát về “sự thật”. Giờ thì người ta chỉ giỏi thêu dệt. Gần đây chúng ta chứng kiến rất nhiều hổ thẹn trong giới lãnh đạo hàng đầu vì đã dối trá. Họ bị bóc trần đã dối trá, họ bao biện rồi lại tiếp tục dối trá thêm nữa.

⚓ TRENDING