FILMELY 🦋: Giây phút "mềm lòng" của Lucifer bên cạnh Eva

Dec 26, 2018

Giây phút "mềm lòng" của Lucifer bên cạnh Eva

Trong Phần 4, Lucifer có giai đoạn rơi vào trạng thái lạc lõng, chơi vơi, đầy yếu đuối, và lúc đó Eva xuất hiện. Theo Kinh Thánh, Eva là người đàn bà đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất, bên cạnh người đàn ông Adam. Điều gì đã khiến Eva tìm đến Lucifer?

TRENDING