FILMELY🦋: Khắc phục lỗi "Số điện thoại không hợp lệ" khi kích hoạt Viber

Feb 14, 2019

Khắc phục lỗi "Số điện thoại không hợp lệ" khi kích hoạt Viber

Khi bạn cài Viber trên điện thoại và liên tục nhận được thông báo "Số điện thoại không hợp lệ" khi đăng ký, nhiều khả năng số điện thoại của bạn đã bị Viber khóa (block) vì lý do spam.


Lỗi này xảy ra khi số điện thoại bạn trước đây đã từng đăng ký Viber và vô tình gửi tin nhắn hoặc điện thoại cho một số nào đó mà bị thuật toán của Viber xác định là spam, hoặc bị người dùng khác báo cáo (report) là spam.

Để khắc phục, bạn có thể thử cách sau:

1. Vào trang Liên hệ với Support Team của Viber để xin mở khóa tài khoản

https://support.viber.com/customer/portal/emails/new?type=BLK


2. Bạn điền các thông tin theo yêu cầu trong mẫu và bấm nút SEND MAIL


3. Nếu bạn nhận được email của Viber (gửi đến địa chỉ email bạn đã điền trong bước trên) có nội dung như sau thì có nghĩa là số điện thoại của bạn đã được mở khóa và bạn có thể thử đăng nhập lại trên Viber:
________________

Hi xxx,,

Our system shows that your number (xxxxxxxxx) was blocked on Viber because it was reported as a source of spam or due to unusual activity (We cannot disclose information regarding the reason your account was blocked ).
We have unblock it so you will be able to use Viber as before but please note that it might take up to 24 hours for the unblock to be effective . 
Please note that if your number is once again blocked, we will not be able to unblock it again.
Viber Support Team
___________

* Xin bạn lưu ý: Nếu số điện thoại bạn bị khóa lần nữa thì sẽ vĩnh viễn không thể xin mở khóa. Do vậy, bạn không nên gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi đến số khác trừ khi người đó đã gửi tin nhắn/gọi cho bạn trước qua Viber.

#GSC

⚓ TRENDING