FILMELY 🦋: Nam Nhân Ngư (Tiên Cá) trên màn bạc

Dec 1, 2018

Nam Nhân Ngư (Tiên Cá) trên màn bạcNếu có mỹ nhân ngư thì sao không có nam nhân ngư nhỉ? Video sẽ điểm qua tạo hình ảnh của các tiên cá nam qua các bộ phim: Cổ kiếm Kỳ đàm, Nhân ngư (Siren), Thủy thần Aquaman (Đế vương Atlantis)

TRENDING