FILMELY 🦋: Tử chiến Siêu anh hùng (Avengers 4 - End Game) và Lượng tử giới

Dec 8, 2018

Tử chiến Siêu anh hùng (Avengers 4 - End Game) và Lượng tử giới

THANOS HAS WIPED OUT 50% LIVING CREATURES
Thanos đã thảm sát 50% sinh vật toàn cầu

IRONMAN ADRIFT IN SPACE IN HUNGER
Người sắt đang trôi dạt trong không gian, đói khát ...

CAPTAIN AMERICA'S WORDS BECAME TITLE: ENDGAME
Quyết tâm của Captain America thành tựa phim: TỬ CHIẾN

SCOTT LANG HAS ESCAPED THE QUANTUM REALM!
Scott Lang đã thoát khỏi Lượng tử giới ...

Quantum Realm seems to play an important
role in the End Game of Avengers

Lượng tử giới hứa hẹn đóng nhiều vai trò trong
Tử chiến Avengers

TRENDING